Thingvalla

Thingvalla

Endnu en GruppeSite Websteder-side

Nyt fra ulveungerne

20121113_193412

Seneste status-opdatering:

Mandag den 17.08.2020 / Lars Ravn:

Vi har opdateret programmet med en række nye møder frem til januar 2021. Se program.

Der er to ture på programmet. Den ene er allerede 5. september – se eventsiden her på internettet. Den anden i november foregår i Ungdomsgården for at give lidt mere trygge rammer. Forældre er velkomne til begge ture, men bestemt ikke nødvendige.

På vore almindelige møder (som nu igen er fra 18.30), bliver alle ulve, der går i 5. klasse superulve / juniortropspejdere, og vi har derfor et mere spejderpræget program end tidligere. Hvis vi får tilstrækkeligt mange ny ulve ind, vil vi dele flokken i en ulve-del og en junior-tropdel, der mødes til samme tid og sted, men deles undervejs for at tilbyde juniortroppen noget lidt sværere uden at det bliver FOR svært.

Samtidig har vi også bestræbt os på møder med gentagelser, så det, ulvene lærer på det ene møde, bliver anvendt på det næste osv.

December måned står stadig i juletræernes tegn.

Vi tager stadig Coronaforholdsregler i overensstemmelse med de normer, der gælder andre steder:
  • Møderne afholdes som hovedregel udendørs.
  • Mulighed og opfordring til at holde afstand på 1 m mellem børnene og lederne og børnene imellem; men det kan være svært for børnene at overholde i leg.
  • Der er god mulighed for håndvask og afspritning.
Endelig har vi ajourført ulvelisten. Der skal dog anvendes adgangskode, som er lige vores ældste ulveleders navn med stort; dvs. B….