Thingvalla

Thingvalla

KFUM-spejderne i Vangede

VKU udlejningsregler

Spejderarrangementer med deltagelse af børn har altid første prioritet. Disse arrangementer er i øvrigt ikke omfattet af nedenstående regelsæt. Det vil dog være hensigtsmæssigt også ifbm. spejderarrangementer at sætte et par sedler på opslagstavlerne, samt at indmelde arrangementet som anført under pkt. 4.

Nedenstående regler gælder kun for lån af Ungdomsgården til private arrangementer.
1. Arrangementerne skal være (delvist) arrangeret af mindst een person med tilknytning til
a. Ungdomsgårdens lejere eller
b. Kirken eller
c. spejderne – eller på anden måde med tilknytning til
d. det kirkelige liv i Vangede.
2. Ovenstående person skal også deltage i arrangementet.
3. En passende andel af gæsterne skal have tilknytning til Vangede Kirke.
4. Arrangementerne skal bookes via henvendelse til udlejning@thingvalla.dk, som pt. er enten Lars Ravn, Kasper Norholt og Charlotte Jangmark. Disse sørger for, at udlejningen offentliggøres på VKU’s kalender hvor man også forinden kan tjekke, om datoen er ledig – tjek også selv efter et par dage, for at se, at alt er registreret.
5. Arrangementerne skal offentliggøres i god tid via minimum en A4-seddel på opslagstavlen i
køkkkenet og i lederlokalet.
6. Rengøringsfirmaet skal orienteres gerne mindst 3 uger forinden: Team Mortensen, Skolebakken 19, 2820 Gentofte, Telefon: 50 52 97 47, teammortensen@yahoo.dk
7. Udlejningen er gratis; med mindre efterfølgende rengøring ikke er fuldendt.
8. Hvis rengøringen ikke er fuldendt, forbeholder Ungdomsgården sig ret til uden yderligere varsel at
rengøre for lejers regning med kr. 350,00 pr. påbegyndt time.
9. Der kan ikke på nogen måde forventes, at der er ryddet op eller gjort rent før arrangementet.
10. Umiddelbart efter arrangementet skal der ryddes op og gøres meget rent (dvs. som hovedregel pænere
end lokalerne var, da man kom) i de lokaler, som man har benyttet. Der skal medbringes rengøringsmidler inkl. moppe og støvsuger.
11. Gangarealerne i den gamle bygning og køkken i den gamle bygning skal altid gøres rent, uanset om
de har været brugt eller ej.
12. Toiletter skal altid gøres rent, uanset om de har været brugt eller ej.
13. Stole og borde skal fordeles og sættes op som beskrevet på opslag i lokalerne uanset, at de stod
anderledes ved ankomst. Se nedenfor under “Dokumenter”.
14. Rengøring jfr. ovenstående inkluderer total bortskaffelse af alt affald (som altså ikke må efterlades på
Kirkens / Ungdomsgårdens område), flasker osv. samt rengøring af køleskab, komfur, ovn,
kaffemaskine osv.
15. Arrangørerne må på ingen måde forvente, kræve eller endsige forespørge om lån af selve Kirkens
faciliteter i form af bestik, service, kaffebrygning el. lign. Dette gælder dog ikke, hvis arrangementet
naturligt har en relation til Kirken.
16. Alkohol i rimeligt omfang og samt indendørs musik er tilladt, men arrangementets deltagere må på
ingen måde udøve en adfærd udendørs, der er uforenelig med Ungdomsgårdens beliggenhed i tæt
forbindelse med Kirken.
17. Rygning indendørs er ikke tilladt.
18. Ovenstående betyder, at klager (uanset rimelighed eller ej) fra naboer, kirkegængere eller andre
automatisk betyder, at man næppe kan låne Ungdomsgården igen.
19. Der kan kun afholdes én aftenfest pr. kalendermåned.

Opdateret 12. juli 2021