Thingvalla

Thingvalla

KFUM-spejderne i Vangede

Om ulveungerne

20121113_194231

Spørgsmål og svar om at være ulveunge i Vangede

Beskrivelsen nedenfor kan også hentes her: Ulveungernes FAQ
Information
Vi forsøger at vedligeholde www. thingvalla.dk løbende – og det lykkes faktisk ganske godt. Så al information findes her. Herudover er man altid velkommen til at kontakte lederne på de telefonnumre eller emailadresser, der er nævnt på program og andre steder.

Hvor gammel
Ulveunger er drenge fra 2. til 4. klasse (ca. 8 til 11 år). Herefter rykkes de op til spejder, som pt. har møde om onsdagen. De større spejdere laver (endnu) mere spejderprægede ting.
Hvem
Alle drenge kan blive ulveunger i Vangede, uanset hvor man bor, eller om man er medlem af folkekirken eller ej. Andre steder i kommunen er der ulveunger af begge køn.
Hvor og hvornår
Der er ulvemøde hver tirsdag fra kl. 18.30 til 20.00 i Ungdomsgården ved Vangede Kirke – enkelte gange varer det længere, ligesom det er aflyst ifbm. skoleferierne. Om sommeren afholder vi dog noget hver tirsdag, der hedder ’Sommerspejd’. Det betyder, at man på de sædvanlige mødeaftener mere frit kan komme forbi, men der vil altid være mindst én leder og mulighed for at riste en pølse på bål og få et glas saftevand. Kan man ikke deltage i et møde, skal I kontakte én af flokassistenterne.
Hvad
Hvert år udsendes et halv- eller helårsprogram, som vi i det store hele følger slavisk. Hold øje med aflyste møder. Hold øje med ture og lejre. Hold øje med, om barnet skal have noget med. Hold øje med, om mødet er forlænget.
Er det farligt?
Det er først og fremmest for drenge: vi svæver i svævebane, sejler i både med redningsvest, bruger økser, save og knive. Og endelig bruger vi megen tid på bål. Transport sker ofte i ledernes (eller venlige forældres) private biler, hvor kravet er, at alle børn skal være fastspændte og med selepuder iflg. lovens krav. Skal vi bade, indhenter vi forældres tilladelse med mindre, det er indlysende ud fra programmet, at der skal bades (vi kalder det svømmehalsmøder).
Ture
Der afholdes som regel to weekendture pr. halvår – og evt. en dagtur. Weeekendture koster ca. kr. 125, mens dagture koster ca. kr. 50-100. For at slippe for administration ifbm. de lidt hektiske mødeaftner beder vi indtrængende forældrene om at indbetale i banken. Vangede gruppe har ikke egen hytte, i stedet anvender vi forskellige hytter på Sjælland til vore ture.

Sommerlejr
Hvert år – som regel første uge i sommerferien – afholdes en uges sommerlejr i en hytte et sted på Sjælland. En sommerlejr koster ca. kr. 950 alt inkl. Lejren fremgår i øvrigt af programmet. Der er mulighed for friplads pga. økonomiske forhold.
Udstyr
Når I har besluttet, at Jeres dreng skal være ulveunge, skal I indenfor ca. et halvt å r anskaffe en uniform (mest for barnet skyld). Uniformen købes pr. postordre i ”55 gr. Nord” – se internettet www.55nord.dk, men der er også mulighed for at købe uniformen i nogle af de lokaler spejdershops, som er spejdergrupper, som forhandler uniformer osv. Snak med lederne eller check internettet eller se i kataloget, som ulveungerne fra tid til anden får udleveret. Uniformen koster ca. kr. 450. Det er absolut ikke nødvendigt at købe bælter, punge, bukser mv. De fleste ulve har dog et spejderbælte. Tørklæde fås af os, men mistes det, må I selv for kr. 35 anskaffe et i ”55 gr. Nord”. Vi har desværre sjældent brugte uniformer til salg. Uniformsmærker fås af os, når uniformen er anskaffet.
Mens uniformsdele kun kan fås hos 55 gr. Nord, kan alt andet udstyr med fordel ofte købes i Spejdersport eller Friluftsland el. lign, ligesom en sovepose fra Jysk sengetøjslager er mindst lige så brugbar som en dyr spejdersag. Hen ad vejen får man brug for et kompas (det billigste væskefyldte), en dolk (ikke for stor og med ordentlig sikring – ikke de såkaldte værkstedsknive – og tal evt. med lederne om dolke ifht. våbenloven), en sovepose (til sommer- og indendørsbrug; køb den ikke for tynd og for billig) samt en stor sportstaske til weekendudrustning. En del ulve er isf. tasker begyndte at bruge de såkaldte kabinekufferter med hjul (trolleys), og de er gode, fordi ulven selv kan trække den, og de er mere overskuelige, fordi de kan lynes helt op og har småtingsrum. Hvis I anskaffer en sovepose med tilhørende minimalt soveposehylster, skal I anskaffe et ekstra, stort soveposehylster – så ulven selv og alene kan forestå pakkeriet – test hylsteret ved at bede ulven uden hjælp pakke soveposen sammen. Det samme gælder tasken. Den skal være så stor, at ulveunge-rod kan pakkes ned i den (eller fordeles i det store soveposehylster), uden at en leder behøver at hjælpe med at stå ovenpå. Flere og flere begynder at pakke i store gennemsigtige plastposer; det er faktisk nemt for ulven. Al udrustning skal mærkes med navn; især tørklæde og bælte, fordi de altid falder af.
Til møderne kræver vi, at man bærer uniform (eller som ny ulv: blot tørklædet).

Telefon
Ulveungerne skal melde afbud til en af de flokassistenter, som er nævnt på programmet.
I øvrigt får I udleveret en liste med ulveungernes og ledernes telefonnr. Her står også kassererens telefon nævnt.
Mobiltelefon er velkomne til spejder – blot ikke på lejre.

Hvad koster det
Udover ture/lejre koster det ca. 400 pr. år at være ulv og spejder. Den lave pris skyldes; at alt lederarbejde er 100% ulønnet, at vi får tilskud fra kommune og kirke (via den årlige kirkebasar – støt den!), at vi sælger juletræer (hjælp med det! – og køb træerne). Kontingentet opkræves 1 gange årligt af vores gruppeleder – og indbetal venligst hurtigt. Der kan altså gå op til 1 år, fra man indmeldes til, man skal betale.
Søskende får rabat: Nr. 2 betaler 50%. Dette gælder også ture og lejre. I bedes selv foretage udregningen og anføre ved betaling, at der er tale om søskendefradrag.

Indmeldelse
Fra start af vil vi meget gerne have en officiel, underskrevet indmeldelsesblanket med ulvens personlige oplysninger: navn, adresse, postnr, telefon (fastnet og mobil), fødselsdato og meget gerne email. Vi får nemlig derefter tilskud fra kommune og tipsmidler.
Når jeres barn har gået til spejder i ca. en måned, opfatter vi ham som blivende, og I vil blive afkrævet kontingent mv.
Specielle hensyn vil vi også meget gerne have meddelt: sengevædning, let til hjemve ifbm. ture, allergi eller religiøse hensyn overfor mad eller andre hensyn.
Udmeldelse
Man udmeldes ved ikke at have været til spejder i flere måneder uden at have meldt afbud. I så fald betaler man dog også for disse ekstra måneder. Helst vil vi have en mundtlig eller skriftlig udmeldelse fra forældrene. Hvis man udmeldes, vil vi gerne have det udleverede tørklæde retur.
Forældresamarbejde
Principielt mener vi, at ulvearbejdet er en oplevelse, som ulvene skal have uden deres forældre. Det er altså sjældent, at vi laver fælles arrangementer for ulve og forældre. Omvendt synes vi, at det er fint, at forældrene i varierende grad gerne vil se, hvad der foregår til møderne. Forældrene skal derfor altid være velkomne til at kigge indenfor.

Derudover har vi ved forskellige lejligheder brug for forældrene: til juletræssalget, ved kirkebasaren, til bilkørsel (gerne med trailer hvis muligt) osv.

Endelig mener vi, at forældrene bør bakke op om børnenes aktivitet ved at huske børnene på den ugentlige spejderdag og ved at sørge for, at drengen kommer med på ture/lejre – for det er den rigtige oplevelse.
Forældre, der har lyst, kan også ’anvendes’ i Grupperådet, der er ’bestyrelsen’ i spejderarbejdet i Vangede. Gruppen fører ’tilsyn’ med spejderarbejdet og dets økonomi. Rådet afholder ca. 2 møder om året, hvor der høres om løst og fast fra spejderarbejdet. Grupperådet kan også kontaktes i situationer, hvor forældre ikke ønsker at henvende sig til lederen – spørgsmål om ansvarlighed osv.
K i KFUM står for Kristelig.
Vores møder afsluttes med en sang; spejderbønnen og FaderVor – ligesom vi i varierende grad benytter de tilbud, som kirken i almindelighed tilbyder os. Der er forskellige holdninger til det ’K’, men de nuværende ledere foretager som hovedregel ikke andagter el. lign. – uden dog på nogen måde at fornægte det. Det væsentligste, mener vi dog, er at opdrage børnene (i det omfang vi kan) til respekt for naturen og andre mennesker.
Ceremonier
Vi starter møderne med en indledningsceremoni og en sang. Begge dele er faste. Tilsvarende afsluttes møderne. Ulvene gør fra tid til anden honnør, hvilket sker med højre hånds pegefinger og langemand let spredt ført op til tindingen. Når en ulv giver håndtryk, sker det med venstre hånd; med lillefingeren mellem ’modtagerens’ lillefinger og ringfinger.
At give ceremonier skyld for at være militæriske vil blive afkræftet i samme øjeblik, man ser 30 energiske ulveunger foretage ceremonien!
Struktur
Vangede gruppe (kaldet Thingvalla) består af ulvene (8-11 år), juniorspejderne (11-14 år), spejderne (14-17 år), roverne (17 år-) samt lederne. Det overordnede organ er Grupperådet (gruppeleder, formand, forældrerep., kassereren), som kan kontaktes via f.eks. adresselisterne. Grupperådet administrerer og fører tilsyn.
I Vangede er vi godt 50 i alt involveret i spejderarbejdet på forskellig vis.
Spejderne i Vangede indgår i Ermelunden distrikt sammen med Hellerup, Charlottenlund, Jægersborg samt Ordrup gruppe i Gentofte Kommune samt grupper i Søllerød og Lyngby Tårbæk og Gladsaxe. Landets distrikter danner tilsammen korpset, hvis sekretariat har til huse i København.
Ulvene hænger sammen med Kiplings (eller bedre kendt: Walt Disneys) Junglebog, hvorfor nye ulve ved et såkaldt fuldmånemøde 1 – 2 gange pr. år får et ulvenavn hentet fra disse bøger.